Thứ bảy, 31/10/2020
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Đức

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 2015 – 2016

Chia sẻ   

Ngày 27/08/2015 Trung tâm GDTX Tuy Đức tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 2015 – 2016

 

Ông Nguyễn Văn Thắng Thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua tổng kết năm học 2014 – 2015, kế hoạch 2015 – 2016

Bà Nguyễn Thị Nhung  thay mặt đoàn chủ tịch thông qua kết quả thi đua năm học 2014 – 2015

Ông Trần Trọng Minh thay mặt đoàn chủ tịch thông qua báo cáo tổng kết công đoàn 2014 – 2015, kế hoạch 2015 – 2016

Ông Nguyễn Đình Huỳnh Lương thông qua biên bản, nghị quyết hội nghị

 

Ông Nguyễn Văn Thắng trao giấy khen cho tổ KHTN đạt danh hiệu lao động tiên tiến

Ông Nguyễn Văn Thắng trao giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến

 

Hội nghị kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày./.