Thứ năm, 22/07/2021
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Đức

Giới thiệu Trung tâm GDNN – GDTX huyện Tuy Đức

Chia sẻ   

1. Tổng quan

Slogan: Phát triển đổi mới, sáng tạo tương lai

Sứ mệnh: Đào tạo nghề, giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT, hướng nghiệp. Nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực tại địa phương và các tỉnh lân cận.

Tầm nhìn: Xây dựng trung tâm có môi trường học tập và rèn luyện tích cực, hiệu quả, chất lượng, có uy tín với người học, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân tại địa phương.

Giá trị:  Đạo đức, trí tuệ, nghị lực

Các hoạt động giáo dục học sinh trong năm học

Chất lượng giáo dục & đào tạo các năm học vừa qua:

– Tỷ lệ tốt nghiệp THPT:

+ Năm học 2015 – 2016: 71,5%

+ Năm học 2016 – 2017: 92,5%

+ Năm học 2017 – 2018: 100%

+ Năm học 2018 – 2019: 76,9%

– Tỷ lệ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho Lao động nông thôn : 100% đậu tốt nghiệp, trên 90% có việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi kết thúc khóa học.

– Liên kết đào tạo trung cấp : 100% đậu tốt nghiệp, ra trường tìm được việc làm.

2. Vị trí và chức năng

– Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Đức  là đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thị xã; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
– Trung tâm hoạt động theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật giáo dục, Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 của liên bộ: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Nhiệm vụ

– Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.
– Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.
– Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.
– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.
– Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.
– Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.
– Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
– Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.
– Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường THCS, THPT tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.
– Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.
– Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.
– Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
– Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên và nhân viên của Trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

4. Cơ cấu nhân sự

 

BAN GIÁM ĐỐC

 

Thầy: Nguyễn Văn thắng

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0905811975

Email: vnthangdn@gmail.com

 

   

CÁC TỔ BỘ MÔN

 

Thông tin liên hệ:

– Tên đơn vị: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tuy Đức
– Địa chỉ: Thôn 3 – Đăk Buk So – Tuy Đức – Đăk Nông
– Điện thoại: 02613.707.567 – Email: gdtxtuyduc@gmail.com hoặc gdtx.tuyduc.daknong@moet.edu.vn.