Chủ nhật, 01/08/2021
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Đức

Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 Đăk Nông

Chia sẻ   

UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1265  về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo đó, bậc mầm non và bậc tiểu học sẽ tựu trường vào ngày 21/8, cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào ngày 14/8 , giáo dục thường xuyên ngày 1/9.

[gview file=”http://gdtxtuyduc.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/QD_1265_UBND-tinh-Dak-nong1.pdf”]